Školenia revíznych technikov - ON-LINE !

Ponúkam osvedčený spôsob prípravy na skúšku revíznych technikov: Uchádzači po prihlásení obdržia potrebné učebné materiály a literatúru. Následne si dohodneme termín jednotlivých školení tak, aby vyhovovali všetkým. Po absolvovaní prepísaného počtu školení - dohodneme s OPO termín skúšok.  Takáto príprava sa osvedčila, je bez-stresová a uchádzači majú dostatok času na prípravu a získajú potrebné informácie a vedomosti aby úspešne zložili skúšky.

 

Revízny technik (§ 24) je fyzická osoba, ktorá:
a) má ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie (skupiny
študijných odborov 26 Elektrotechnika ‐ maturitná skúška, štátna skúška ‐ diplom ‐ 1., 2. a 3.
stupeň VŠ);

b) má odbornú prax (Vyhláška č. 508/2009 Z.z., príloha 11):

    E1 E2 E4,5

Na činnosti vykonávané na elektrickom zariadení        
v objekte triedy A a B1 vrátane bleskovodu

ÚSO        6 rokov         5 rokov       3 roky

Na činnosti vykonávané na elektrickom zariadení
v objekte triedy A a B1 vrátane bleskozvodu

4 roky 3 roky 1 rok

Na činnosti vykonávané na elektrickom zariadení
v objekte triedy B vrátane bleskozvodu

ÚSO 7 rokov 6 rokov 5 rokov       

Na činnosti vykonávané na elektrickom zariadení
v objekte triedy B vrátane bleskozvodu

5 rokov 4 roky 3 roky

c) môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického
zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo
na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby.

Zápočet odbornej praxe:

Do dĺžky odbornej praxe samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického se započítava:

  1. čas vykonávania činnosti na príslušnom elektrickom zariadení príslušného napätia a príslušnej triedy objektu;
  2. ak bol tento čas prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe se započíta iba polovica času pred jeho prerušením;
  3. polovica času činnosti na inom elektrickom zariadení.

Rozsah vzdelávania je daný vyhláškou č.356/2007 Z.z.

Po ukončení vzdelávania, účastník písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu príslušného napätia a triedy objektu

Záverečné overenie odborných vedomosti vykonáva Oprávnená právnická osoba.

Odborná príprava projektantov EZ je obdobná ako príprava revíznych technikov EZ.
Po absolvovaní školenia revíznych technikov, možno sa zúčastniť skúšky pre získanie „Osvedčenia revízny technik EZ „ ako aj skúšky pre získanie „Certifikátu projektanta elektrických zariadení“

Cenník

Jednotlivé školenia vieme zabezpečiť priamo u Vás ! Vieme sa prispôsobiť Vašej požiadavke a rozložiť školenie na niekoľko dni a v čase od 6.00 do 20.00 … Čítať ďalej

Prihlášky

S cieľom zníženia Vašich nákladov na školenie, ponúkame Vám uskutočniť školenie vo Vašich priestorov a vieme prispôsobiť časový harmonogram školenia … Čítať ďalej

Termíny školenia

Školenie sa budú konať v Žiline. Presná adresa školenia závisí od počtu prihlásených účastníkov školenia a bude včas oznámená… Čítať ďalej