Cenník školení

Jednotlivé školenia vieme zabezpečiť priamo u Vás !

Vieme sa prispôsobiť Vašej požiadavke a rozložiť školenie na niekoľko dni a v čase od 6.00 do 20.00, včítane dni pracovného voľna!

Školenie elektrotechnikov §21-§23 a poučenie neelektrotechnikov §20 prispôsobíme na konkrétne odborné a špecifické podmienky na Vašom pracovisku.

 Aktualizačná odborná príprava  elektrotechnikov po piatich rokoch (AOP)

Cena v € bez DPH

Pre elektrotechnikov - §21, §22 a §23, bez obmedzenia napätia, trieda objektov A, B

45

Revíznych technikov - §24, bez obmedzenia napätia, trieda objektov A, B

45

Po dohode je možná cena už  od 35 €.

Odborná spôsobilosť elektrotechnikov,

základné školenie do 1000 V a triedu objektov A

Cena v € bez DPH

Elektrotechnik (§21)80

83

Samostatný elektrotechnik (§22)

85

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky (§23)

85

Príplatok na rozšírenie nad 1000 V

25

Príplatok na rozšírenie pre triedu objektov B,B1

25

V cene odborná príprava, overenie odborných vedomosti a vydanie osvedčenia.
Občerstvenie počas školenia.

Odborná príprava revíznych technikov a projektantov elektrických zariadení

Cena v € bez DPH

Revízny technik elektrických zariadení, do 1000 V a trieda objektov A

225

Projektant elektrických zariadení, do 1000 V, trieda objektov A

225

Príplatok na rozšírenie nad 1000 V

25

Príplatok na rozšírenie pre triedu objektov B,B1

25

V cene odborná príprava na skúšky, rozsiahle podporné materiály potrebné k štúdiu
a zabezpečenie preskúšania u OPO. Občerstvenie počas školenia.

Odborná spôsobilosť neelektrotechnikov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam

 

Cena v € bez DPH

Osoba poučená podľa §20 vyhlášky 508/2009 Z.z.

 

-          Školenie a  vystavenie spoločného „Záznamu o poučení“ s uvedením predmetu a rozsahu poučenia, platnosť na dva roky

15-25

Podľa počtu

-          Príplatok za vystavenie „ Osvedčenia o poučení“ pre každú osobu samostatne

-       administratívny poplatok za kópiu osvedčenia

 

5

5


Poučenie vykonávame priamo u zamestnávateľa v dohodnutom rozsahu a aktualizované na 
konkrétne pracovné podmienky na pracovisku ! Je súčasťou BOZP.

Revízie náradia a spotrebičov a metrologickej činnosti:

 

Revízie náradia a spotrebičov, STN 33 1600 a STN 331610

Cena/jed.

1

Revízia náradia a spotrebičov

3,9 €/ks

2

Revízia predlžovacích šnúr, prepojovacích káblov, rozvodiek

2,5 €/ks

3

Vystavenie protokolu o revízii, zavedenie evidencie

10€ revízia

4

Dopravné náklady nad 10 km

0,35 €/km

5

Odstraňovanie zistených závad

7 €/hod

Pri väčšom počte poskytujeme zľavy.

Cenník metrologickej činnosti:

     

 

 

Cenník

Jednotlivé školenia vieme zabezpečiť priamo u Vás ! Vieme sa prispôsobiť Vašej požiadavke a rozložiť školenie na niekoľko dni a v čase od 6.00 do 20.00 … Čítať ďalej

Prihlášky

S cieľom zníženia Vašich nákladov na školenie, ponúkame Vám uskutočniť školenie vo Vašich priestorov a vieme prispôsobiť časový harmonogram školenia … Čítať ďalej

Termíny školenia

Školenie sa budú konať v Žiline. Presná adresa školenia závisí od počtu prihlásených účastníkov školenia a bude včas oznámená… Čítať ďalej