• Vzdelávanie

  Vzdelávanie elektrotechnikov je určené žiadateľom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti ... Čítať ďalej
 • Odborná príprava

  Aktualizačnú odbornú prípravu zabezpečujeme aj externe - priamo vo Vašich priestoroch a naviac s možnosťou rozdelenia školenia ... Čítať ďalej
 • Revízie

  Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky ... Čítať ďalej
 • 1
 • 2
 • 3

Odborná spôsobilosť pracovníkov

Odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle vyhlášky - zabezpečujeme na základe oprávnenia Národného inšpektorátu práce na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce.

Čítať ďalej

 

Aktualizačná odborná príprava

Aktualizačnú odbornú prípravu zabezpečujeme na základe oprávnenia Národného inšpektorátu práce na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce.

Čítať ďalej

Cenník

Jednotlivé školenia vieme zabezpečiť priamo u Vás ! Vieme sa prispôsobiť Vašej požiadavke a rozložiť školenie na niekoľko dni a v čase od 6.00 do 20.00 … Čítať ďalej

Prihlášky

S cieľom zníženia Vašich nákladov na školenie, ponúkame Vám uskutočniť školenie vo Vašich priestorov a vieme prispôsobiť časový harmonogram školenia … Čítať ďalej

Termíny školenia

Školenie sa budú konať v Žiline. Presná adresa školenia závisí od počtu prihlásených účastníkov školenia a bude včas oznámená… Čítať ďalej